Dagbemanning

Sjuksköterskor

Sjuksköterskor är på plats 24 timmar om dygnet sju dagar i veckan.

Omvårdnadspersonal

Undersköterskor och vårdbiträden har den närmsta kontakten med gästerna och finns på plats 24 timmar om dygnet sju dagar i veckan.

Kontaktman

Kontaktman är en utsedd undersköterska med ansvar för dig som gäst, även en vice kontaktman utses.

Paramedicin

Arbetsterapeut och sjukgymnast arbetar i team med vardagsrehabilitering genom bedömningar, hjälpmedel och utbildning av personal. Målsättningen är att bibehålla en hög livskvalité hos dig som gäst. Finns på plats alla vardagar.

Aktivitetsansvariga

Aktivitetsansvariga planerar och håller i aktiviteter och tillställningar. Finns på plats alla vardagar.

Ledning

Verksamhetschef, biträdande verksamhetschef, enhetschef och MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) har övergripande ansvar för verksamheten. Finns på plats alla vardagar.

Mat och service

Kök

I köket arbetar kökschef, dietkock, kallskänka, köks- och diskbiträden. Finns på plats sju dagar i veckan.

Servicegrupp

Servicegruppen är ansvarig för städning och tvätt på boendet. Finns på plats alla vardagar.

Fastighetstekniker

Fastighetstekniker är ansvarig för drift och skötsel av fastigheten. Finns på plats alla vardagar.

Övrig bemanning

Läkare

En läkare är knuten till boendet och är på plats en gång i veckan och vid jour. Det är sjuksköterskorna som bedömer om läkaren behöver komma akut.

Fotvård

Fotvård är en tilläggstjänst och en knuten fotvårdare finns på plats i huset.

Frisör

Frisör är en tilläggstjänst som kommer på besök, men det finns även en populär frisör i grannfastigheten