Sällskapsgillet

Sällskapsresor, uppvaktningar och jubileumsfester har alltid varit högt prioriterat. Sedan bildandet har man verkat under devisen ”Känn din Stad”, stadsvandringar och olika studiebesök är sådant som alltid förekommit.

Läs historien

Verksamhet

Stockholms Borgargille har sedan 1921 arbetat för medlemmar i Stockholms Borgerskap gemensamma intressen och trivsel. Borgargillet verkar även för att öka kännedomen om Stockholm.

Styrelseledamöter

 • Johan Piehl, Ordförande
  Klass 1
 • Tommy Adamsson, vice ordförande
  Klass 1
 • Senja Askling
  Klass 17
 • Peter Bäärnhielm
  Klass 11
 • Helene Olsson
  Klass 7
 • Clas Romander
  Klass 11
 • Patrik Salén
  Klass 1
 • Anders Säfwenberg
  Klass 15

Stockholms Borgargille har sedan 1921 arbetat för medlemmar i Stockholms Borgerskap gemensamma intressen och trivsel. Borgargillet verkar även för att öka kännedomen om Stockholm.

 • Johan Piehl, Ordförande
  Klass 1
 • Tommy Adamsson, vice ordförande
  Klass 1
 • Senja Askling
  Klass 17
 • Peter Bäärnhielm
  Klass 11
 • Helene Olsson
  Klass 7
 • Clas Romander
  Klass 11
 • Patrik Salén
  Klass 1
 • Anders Säfwenberg
  Klass 15

Styrelseplatsen

Du som är styrelseledamot kan logga in på styrelseplatsen.

Till styrelseplatsen

Årsmöte

Årsredovisning