Professionell vård och omsorg

Stiftelsen Borgerskapets Enkehus och Gubbhus har som ändamål och uppgift att ta hand om äldre i Stockholm. Idag drivs ett vård och omsorgsboende med LOV-avtal på Högalid, med målsättning att vara ett av Stockholms bästa. Här arbetar professionell personal med personcentrerad omvårdnad med utgångspunkt i varje gästs förutsättningar och behov. Stiftelsen har i flera århundraden tagit hand om Stockholms äldsta.

Om vård- och omsorgsboendet

På Högalidsgatan 28 ligger Borgerskapets vård- och omsorgsboende.

Läs om boendet

Personalbemanning

Ta reda på vilket sätt stiftelsens vård- och omsorgsboende står ut i mängden.

Läs mer

Nyttig information

Valet av ett nytt boende är ett stort steg och det är viktigt att det blir rätt. Nedan har vi samlat viktig information och praktiska guider.

Utveckling för framtiden

Renoveringsprojekt

Utveckling av befintligt hus

I Enkehuset renoveras flera vård- och omsorgslägenheter för att kunna möjliggöra för framtidens teknik och för att ha en verksamhet i absoluta framkant.

Projekt

Läs mer

Kvarteret Yxan

Stiftelsen Borgerskapets Enkehus och Gubbhus planerar för att driva vård och omsorg i flera hundra år framöver. Projektet Kvarteret Yxan är ett steg på vägen.

Undrar du över något?

För att du snabbt ska få svar på dina frågor har vi samlat svar på de vanligaste frågorna.

Gå till frågor och svar