Stiftelsen Borgerskapets Enkehus och Gubbhus har sedan 1724 drivit äldreomsorg. Från början tog man hand om änkor som förlorat sina män i krig och gav dem gemenskap och trygghet.

Vård och omsorgsboendet bedrivs ideellt med ambition att ge äldre i Stockholm en trygg tillvaro. Boendets verksamhetsidé är att erbjuda gäster en individanpassad vardag med social samvaro, gott värdskap och god omvårdnad i en trivsam och traditionsrik miljö.

Hur är det att bo hos oss?

Stiftelsen Borgerskapets Enkehus och Gubbhus vård-och omsorgsboende är uppdelat i två inriktningar. En somatisk, för personer med ökat fysiskt vård- och omsorgsbehov och en för personer med kognitiv funktionsnedsättning.
Här kan du läsa om vad ett vård- och omsorgsboende är. 

Boendet har 74 lägeneheter och är ett av få omsorgboenden i Stockholm som erbjuder parboende. Lägenheterna har en boyta på 23-70 kvm och sträcker sig från 1:or – 3:or. Hyran för en lägenhet är mellan cirka 5.000-17.000 kr i månaden.

Vård- och omsorgsboendet ligger på Högalidsgatan 28 på Södermalm. Det finns en stor trädgård med en gemensam uteplats där det anordnas uppträdanden, tillställningar och olika aktiviteter. Inomhus finns matsal, bibliotek, salong, aktivitetsrum och gästmatsal. På varje våningsplan finns möjlighet att sitta och äta tillsammans och umgås i hissloungerna.

För att få plats på vård och omsorgsboendet behöver du ett biståndsbeslut från Stockholms stad. Alternativt kan du som söker lägenhet med somatisk inriktning ansöka om en plats som privatbetalande, kostnaden motsvarar stadens omsorgsersättning på cirka 2200 kr/dygn exklusive hyra och måltider. Läs om ansökningsprocessens steg

Aktiviteter och tillställningar

På vård- och omsorgsboendet erbjuds gäster gemensamma och individuella aktiviteter med utgångspunkt i varje gästs önskemål och behov. I verksamheten finns en uppskattning för kultur, historia och musik. Artister och underhållning bjuds ofta in till boendet för att uppträda. Under året anordnas flera tillställningar för att fira högtidsdagar och speciella dagar.

Exempel på tillställningar: Grill- och pubafton, kräftskiva, Nobeldagen, donationslunch, fettisdagen, lussefirande med luciakör.
Exempel på aktiviteter: pyssel, hantverk, gymnastik, dans, tidningsläsning, musik och fredagsdrink.

Certifieringar och kvalitetsregister

Personalen är certifierade enligt Silviahemmets palliativa vårdfilosofi. Det innebär att all personal, oavsett yrkesroll, har genomgått en kurs i demensvård via Silviahemmet. För att behålla denna certifiering sker omcertifiering vart tredje år.

Vi deltar också i kvalitetsregistret Svenska palliativregistret, som verkar för att säkra god vård i livets slutskede, liksom Senior Alert, som är del av Sveriges Kommuner och Landstings satsning ”Bättre liv för sjuka äldre”.

Brukarundersökningar

För att kunna mäta hur gäster och anhöriga upplever verksamheten genomför Stockholms stad och Socialstyrelsen enkätundersökningar. Resultaten är viktiga instrument för kvalitets- och förbättringsarbete.

87% av gästerna är enligt Stockholms stads mätningar från 2020 nöjda med boendet. 92% är nöjda med personalens bemötande. På Stockholms stads hemsida kan du se resultat från brukarundersökningar.

Här kan du se vår Patientsäkerhetsberättelse 2023

Fick du inte svar på dina frågor?

Vi har samlat svar på vanliga frågor.

Gå till Vanliga frågor

Vill du läsa om Stiftelsen Borgerskapets Enkehus och Gubbhus?

Stiftelsen har sedan 1724 tagit hand om Stockholms äldsta.

Utforska stiftelsen