Presidiet

Presidiet är De Femtio Äldstes arbetsutskott. De ansvarar för förvaltningen av Borgerskapets alla stiftelser, föreningar och bolag, utser Verkställande Direktör och verkar för samarbete. Ordförande i De Femtio Äldste kallar till sammanträde i Presidiet.

Presidiets ledamöter utgörs av dem som är ordförande och vice ordförande i De Femtio Äldste, Stiftelsen Borgerskapets Enkehus och Gubbhus, Stockholms Grosshandelssocietet och i Stockholms Borgargille.

 

Clas Romander, Johan Piehl och Tommy Adamsson. Ordförande för Stiftelsen Borgerskapets Enkehus och Gubbhus, Stockholms Borgerskap och Stockholms Grosshandelssocietet.