Borgerskapet driver seniorverksamhet och äger hyresfastigheter runt om i centrala Stockholm. För att få en lägenhet måste man stå i Borgerskapets bostadskö. Nedan kan du läsa mer om fastigheterna och lära dig mer om seniorverksamheten. Stiftelsen Borgerskapets Enkehus och Gubbhus äger merparten och förvaltar alla fastigheter.

Vad är en seniorlägenhet?

Det är en tillgänglig lägenhet för dig som är över 60 år med tillhörande gemensamhetslokaler och aktiviteter.

Läs om seniorverksamheten

Läs mer om fastigheterna

Hur ställer jag mig i kö?

Jag vill registrera mig i bostadskön