De Femtio Äldste

De Femtio Äldste är Stockholms Borgerskaps överstyrelse och har anor ända från 1500-talet. Ledamöterna i De Femtio Äldste representerar stadens burskapsägande borgare, de egenföretagande köpmännen, som har vunnit burskap. Det är De Femtio Äldste som beviljar burskap, alltså medlemskap, i Stockholms Borgerskap. Medlemmarna i Stockholms Borgerskap är uppdelade i 17 medlemsklasser utifrån yrkestillhörighet.

HM Konung Carl XVI Gustaf är Stockholms Borgerskaps Höge beskyddare.


Johan Piehl, ordförande för De Femtio Äldste. Ordförande i De Femtio Äldste är också ordförande i Stockholms Borgerskap.

 

Dokument