Hur beslutas det vilken rehabilitering jag kan få?