Borgerskapet delar ut bidrag i samarbete med olika stiftelser som ger ekonomisk stöttning till Borgare och anhöriga till Borgare som är bosatta i Stockholm.

Stiftelserna som ger stöd till Borgare och anhöriga till Borgare är:

 • Warodells fond
 • Syskonen Ivar och Ebba Folkers minne
 • Stiftelsen Alex Hinderssons minne
 • Stockholms Grosshandelssocietet
  Stockholms Grosshandelssocietet stöttar Grosshandlare, sjökaptener och deras familjer.
 • Borgargåvan
 • Sadelmakare-Åldermannen Jacob Fagerbergs pensionsinrättning
  Obs text: Sedan 2023 ansöks Sadelmakare-Åldermannen Jacob Fagerbergs pensionsinrättning via deras hemsida: Till ansökan
  Sista dagen för att ansöka under våren är 15 april och hösten 1 september.(Här finns viktig information till ansökande)

Vem kan söka ekonomiska bidrag?

 • Du är skriven i Stockholms län
 • Du är medlem i Stockholms Borgerskap
 • Din taxerade årsinkomst överstiger inte fyra prisbasbelopp (På Statiska centralbyrån kan du se prisbasbelopp. Multiplicera föregående års prisbasbelopp med fyra och jämför med din taxerade årsinkomst.)
 • Värdet på din förmögenhet eller bostad överstiger inte ett prisbasbelopp.
  Obs text: I prövningen görs en helhetsbedömning av dig och ditt hushålls totala inkomster och tillgångar. Det betyder att om du bor med en partner, barn eller inneboende med inkomst görs en prövning även på deras ekonomi.

Uppgifter du behöver lämna:

 • Årsbesked/aktuellt kontoutdrag från din bank/dina banker.
 • Föregående års inkomstdeklaration inklusive specifikation och senaste slutskattsedel. Obs text: Det är viktigt att du bifogar föregående års inkomstdeklaration, inte tidigare år. Om du ansöker om bidrag för år 2023 ska du bifoga inkomstdeklaration för år 2022. Vi rekommenderar att avvakta med din ansökan tills du fått deklarationen.
 • Aktuell månadsinkomst. (T.ex. Lönespecifikation, a-kassa, aktivitetsstöd, sjukpenning, sjukersättning, aktivitetsersättning, pension, AFA, Alecta, vårdbidrag, barnpension, beslut bostadsbidrag, bostadstillägg, ev. annan inkomst.)
 • Dina utgifter. (T.ex. Hyresspecifikation/boendekostnad, vid ägande av bostadsrätt/fastighet.)
 • Aktuellt värde och avisering på lån, barnomsorg, hemtjänst, fackavgift, a-kassa och avbetalning på skulder per månad.

Vi ser till att din ansökan kommer till rätt stiftelse

När du skickar in din ansökan skickas den till samtliga av stiftelserna. Du kan ta emot bidrag från högst en stiftelse. Med undantag för Sadelmakare-Åldermannen Jacob Fagerbergs pensionsinrättning som du kan ansöka separat längre ner på sidan.

Till ansökan