FRAMTIDSPROJEKTET

Pressrelease 2018-03-23


Utveckling av kvarteret Yxan 4 på Söder – Framtidsprojektet.

Kvarteret Yxan 4 – som ägs av Stiftelsen Stockholms Borgerskaps Enkehus och Gubbhus, har identifierat en möjlighet att utveckla sin verksamhet för att erbjuda medlemmar i Borgerskapet och andra stockholmare attraktiva seniorbostäder och ett modernt och mänskligt omsorgsboende på fastigheten. Stiftelsen har därför lämnat in en ansökan om planändring till Stadsbyggnadsnämnden. (Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande Dnr 2016-14530)

-Anledningen till renovering och nybyggnation i kvarteret är främst att Enkehuset från 1965 med sina 72 lägenheter inte längre uppfyller kraven för den vård vi vill bedriva i framtiden och vi slösar med plats på tomten. Vi vill bygga 60 vård- och omsorgsboenden med 24 timmars vård och ca 20 seniorlägenheter i spetsen av kvarteret. Det blir troligtvis en lång beslutsprocess som kan ta många år, säger VD Pia Clark.

Vidare säger Pia Clark att mot Varvsgatan blir det ca 110 nya bostäder och det befintliga Borgarhemmet från 1908 kommer att renoveras för att innehålla seniorbostäder.

-Antalet 85 plus innevånare i Stockholm kommer att öka med 40% och omsorgskostnaderna med ca 4 mdr sek/år, för att hålla dagens nivå. (enligt Stockholms Stads befolkningsprognos.)
Genom tillskottet av seniorlägenheter bidrar vi till den enskilde att skjuta upp behovet av omsorgsboende i upp till 10 år med renoveringen och nybyggnationen av tillgängliga moderna och vackra seniorbostäder.

Projekteringen har gjorts i samförstånd med staden och stadens vision ”Ett Stockholm för alla”, avslutar Pia Clark.

Vi återkommer med mer information när ärendet behandlas i Stadsbyggnadsnämnden.
Aktuell information om Framtidsprojektet kommer fortlöpande att publiceras på vår hemsida, www.borgerskapet.se

Pia Clark
VD
E-post: pia.clark@borgerskapet.se

Pressbild
Fotograf Mia Drakenberg. Bilden får användas fritt för publicering.

Stiftelsen Stockholms Borgerskaps Enkehus och Gubbhus, som äger kvarteret Yxan 4, har sedan 1724 ”främjat vård av äldre” samt att ge gemenskap, aktivitet och service till seniorer. Vi anser att man aldrig är för gammal för att utvecklas.

Stockholms Borgerskap är en 400 årig medlemsorganisation för Stockholms företagare, med ca 2 400 medlemmar i Stockholm.

DELA