Kvarteret Yxan

 

Pressmeddelande 2018-03-23

Utveckling av kvarteret Yxan på Södermalm

Stiftelsen Stockholms Borgerskaps Enkehus och Gubbhus har identifierat en möjlighet att utveckla sin verksamhet. Stiftelsen har därför lämnat in en ansökan om planändring till Stadsbyggnadsnämnden för att kunna erbjuda medlemmar och andra stockholmare seniorbostäder och vård- och omsorg på fastigheten.

– Vi vill bygga ett modernt vård- och omsorgsboende med 24 timmars vård. Borgarhemmet kommer att renoveras invändigt för att möjliggöra för framtidens seniorlägenheter i kvarteret, säger VD Pia Clark.

Omsorgskostnaderna kommer att öka med ca 4 mdr sek/år då antalet invånare över 80 år i Stockholm kommer att fördubblas till 2040.

– Vi vill ge tillbaka still Stockholm och samtidigt erbjuda stockholmarna fantastiska boenden men det blir troligtvis en lång beslutsprocess som kan ta många år, avslutar Pia Clark.

Projekteringen görs i samförstånd med staden och visionen ”Ett Stockholm för alla”.

Pia Clark
VD
E-post: p.clark@borgerskapet.se

Pressbild
Fotograf Mia Drakenberg. Bilden får användas fritt för publicering.

Stiftelsen Stockholms Borgerskaps Enkehus och Gubbhus, som äger kvarteret Yxan 4, har sedan 1724 främjat vård av äldre.