Vem var Georg Fredrik Diedrichsson?

Sidenhandlaren Georg Fredrik Diedrichsson var en inflytelserik grosshandlare, filantrop och en av sin tids mest framstående affärsmän.

Diedrichsson levde år 1730 till 1807. Han gav mycket av sin tid till välgörenhet och gjorde stora insatser för Stiftelsen Borgerskapets Enkehus och Gubbhus, både som medlem av Direktionen men också som privat donator.

År 1789 bodde Diedrichsson på Södermalmstorg med sin hustru Kristina. Paret var i behov av ett lantligt sommarställe och fann en gård på västra Södermalm. Diedrichsson lät första riva de befintliga husen på platsen för att bygga Kristinehovs malmgård. År 1799 testamenterade Diedrichsson hela Kristinehovs malmgård till stiftelsen. Till malmgården hörde en stor bit mark, från Riddarfjärden till Hornsgatan och från Skinnarviksberget till Högalid, dessutom valde Diedrichsson att skänka 10 000 riksdaler banco till stiftelsen.

Borgerskapet tillträdde marken år 1807 och påbörjade då arbetet med att utveckla det första Gubbhuset. Tack vare Diedrichssons generösa donationer kunde Borgarhemmet byggas år 1908 och Enkehuset år 1965. Från de båda husen har man fin utsikt över paret Diedrichssons gamla sommarställe.

Det är tack vare Diedrichssons generösa donationer som Stiftelsen Borgerskapets Enkehus och Gubbhus idag kan skapa goda förutsättningar och bostäder för Stockholms seniorer och äldre. Stiftelsen driver ett framtidsprojekt, Kvarteret Yxan, med målet att bygga ett högkvalitativt vård- och omsorgsboende och 177 seniorlägenheter.

Relaterade artiklar

Till nyhetsbiblioteket