Burskapsbrev-Stockholms-Borgerskap

Att vara medlem

Du som är egenföretagare eller företagsledare kan ansöka om att bli medlem i Stockholms Borgerskap. Utöver en rad olika förmåner får du tillgång till ett socialt och professionellt nätverk inom din egen och andra branscher. Välkommen!

Dela