David Rapp och grundaren av Stockholms Borgargille Carl Lagerström bildade en fond för understöd, Borgargåvan. Året var 1923.

År 1922 skapade Lagerström och Rapp riktlinjer för hur fonden skulle se ut. Den 16:e maj 1923 hölls ett konstituerande sammanträde, där man beslutade om stadgar och utsåg en förtroendenämnd. Birger Wollin blev Borgargåvans förste ordförande. Understödsverksamheten började direkt, då till privatpersoner i form av ekonomiska bidrag. 

Samhällsvänlig

Borgargåvan har alltid riktat sina resurser till samhällsnyttiga insatser. Speciellt förr i tiden när alla inte kunde ta del av den allmänna socialvården var Borgargåvan till hjälp. Borgargåvan bidrog till de som plötsligt blev nödställda, men gav även ekonomisk stöttning till människor i samband med julen. Borgaränkor som inte hade folkpension och svårigheter att försörja sig fick bidrag för att klara vardagen bättre.

Borgargåvan har fortsatt att fokusera på Borgare, dess familjer men också andra stockholmare. Idag riktar Borgargåvan sitt stöd till aktiviteter för seniorer, Borgerskapets vård- och omsorgsboende, kulturell verksamhet och stipendier till studenter på Kungliga Musikhögskolan.