Har medlemmar i Stockholms Borgerskap förtur till vård- och omsorgsboendet?