Nätverk för företagare och entreprenörer sedan 1619

Stockholms Borgerskaps medlemmar, borgarna, bidrar till Stockholms näringsliv och till stadens utveckling både socialt och kulturellt. Tillsammans formar vi ett av Stockholms bredaste entreprenörsnätverk.

Vår historia

Utforska medlemsskapet