Borgerskapets kyrka

Borgerskapets kyrka byggdes för över 100 år sedan och är en del av det historiska arv som Borgerskapet ansvarar för och utvecklar idag. Som medlem kan du hyra kyrkan för dop, bröllop eller begravning,

Kyrkan var en del av byggnationen av Borgarhemmet, och ritades av Gustaf Wickman. Sedan byggnationen 1908 har kyrkan använts flitigt och Borgerskapet hade en präst anställd i över 100 år då kyrkan nyttjats för medlemmar och deras intressen. Det har inte bekräftats, men Borgerskapets kyrka är förmodligen en av Stockholms mindre eftersom det är just en kyrka och inte ett kapell.

H.M.Konungen och H.M.Drottningen
Vid återinvigningen den 26:e november 1952 närvarade H.M.Konungen, H.M.Drottningen och Överståthållaren tillsammans med representanter från Stadsfullmäktige.