Prisad insats

Vid jubileumsfesten på Stockholm Waterfront hyllades fem fantastiska medarbetare på Enkehuset.

Foto: David Thunander

Redan vid grundandet av Stiftelsen Borgerskapets Enkehus och Gubbhus 1724 var det övergripande målet att främja vård av äldre. I dag driver man bland annat vård- och omsorgsboendet på Högalid som får höga betyg i Stockholms stads brukarundersökningar.  Nyckeln till en lyckad verksamhet är förstås de anställda, och varje år delar Stiftelsen Borgerskapets Enkehus och Gubbhus ut utmärkelsen God Förebild till personer som arbetar vid Enkehuset. De anställda nominerar varandra och skriver även egna motiveringar, därefter fattar direktionen beslut om vilka som ska få utmärkelsen.

Vid jubileumsfesten delade Clas Romander, ordförande för Stiftelsen Borgerskapets Enkehus och Gubbhus, ut God Förebild-utmärkelsen till fem fantastiska medarbetare som hyllades på scenen. De senaste årens pandemi har ställt extra höga krav på personer som arbetar inom vård och omsorg, vilket gör att utmärkelsen känns viktigare än någonsin.

Mottagare av utmärkelsen God förebild2021:
Kajsa Lindström
Shilan Mohammed
Jee-Jean Nuñez

2022:
Eva Johansson
Birthie Johannisson

Meningsfull medalj
Vid Borgargillets 30-årsjubileum 1951 delades Borgarmedaljen ut för första gången. Medaljen – med motiv av Stadshuset med segelskutor i bakgrunden – föräras personer som gjort utmärkande insatser för Stockholms Borgerskap. På jubileumsfesten var det Mats Gullström, Peter Kindsjö, Hélène Ohlsson och Erik Ström som fick ta emot medaljen i åttonde storleken.

Relaterade artiklar

Till nyhetsbiblioteket