”Priset var ett kvitto på att vi gjorde rätt”

Ung Omsorg sammanför unga med äldre på boenden för att skapa social omsorg.

Ung Omsorg sammanför unga med äldre på boenden för att skapa social omsorg. Och våren 2009 tilldelades företaget ett stipendium av Stockholms Grosshandelssocietet.

– Priset gav oss ett kvitto på att vi verkligen gör något som förändrar. Eftersom vi var ganska
nystartade 2009 var det också en dörröppnare för att hitta nya samarbetspartners, att fler
vågade tro på oss, säger Benjamin Kainz.

Tillsammans med Oscar Lundin och Arvid Morin startade han Ung Omsorg inom ramen för
Handelshögskolans SSE Business Lab år 2007. Ung Omsorgs verksamhet syftar till att
förbättra den sociala omsorgen på äldreboenden genom att organisera ungdomar som
träffar de äldre, främst på helger och lov. Ungdomarna anordnar sociala och meningsfulla
aktiviteter, som tipspromenader i solen, att sjunga och spela musik tillsam- mans eller
högläsning ur böcker och tidningar. Tanken är att de äldre ska kunna ha en meningsfull fritid
och social samvaro.

Ung Omsorg genomför tusentals möten inom äldreomso gen varje vecka, samtidigt ger
projektet de unga sin första arbetslivserfarenhet och en inblick i hur det är att arbeta. Idag
har Ung Omsorg nästan 2 000 anställda som besöker 209 olika äldreboenden.

– Vi vill finnas där för de äldre, inte minst för dem som kanske inte har närstående som har
möjlighet att hälsa på så ofta.

– Och för de yngre är det ofta deras första jobb, många börjar när de går i årskurs 8 eller 9,
där de får testa att jobba inom vården och med äldre. En del av dem gör också intern karriär
hos oss.

När corona-pandemin slog till 2020 var Ung Omsorg tvungna att pausa de fysiska besöken.
– Corona drabbade de äldre hårt, många av dem var socialt isolerade redan innan. Vi
försökte ändå sätta lite guldkant med konserter utanför boenden, vi har skrivit brev, spelat
in en podcast och testat videosamtal.

2010, strax efter att man mottagit Stockholms Grosshandelssocietets stipendium, omsatte
företaget runt sex miljoner kronor, en siffra som stigit till 26 miljoner kronor år 2019.
Förutom ett avtal med äldreomsorgsföretaget Vardaga har man också avtal med ett 20-tal
kommuner runt om i Sverige.

– Vi växer sakta men säkert, men det har inte varit någon explosion. Vi har satsat på att
utveckla en fin kultur i företaget och det har varit viktigt för oss att inte få växtvärk.

Relaterade artiklar

Till nyhetsbiblioteket