Stiftelsen Ernst och Elsa Sjöbergs donationsfond delar i samarbete med Borgerskapet ut stöd till privatpersoner bosatta i Stockholm. Bidragen riktar sig i första hand till seniorer men även personer som är i behov av olika former av vård.

Vem kan söka bidraget?

  • Du är skriven i Stockholms län
  • Din taxerade årsinkomst överstiger inte fyra prisbasbelopp (På Statiska centralbyrån kan du se prisbasbelopp. Multiplicera föregående års prisbasbelopp med fyra och jämför med din taxerade årsinkomst.)
  • Värdet på din förmögenhet eller bostad överstiger inte ett prisbasbelopp.
    Obs text: I prövningen görs en helhetsbedömning av dig och ditt hushålls totala inkomster och tillgångar. Det betyder att om du bor med en partner, barn eller inneboende med inkomst görs en prövning även på deras ekonomi.
Uppgifter du behöver lämna:
  • Årsbesked/aktuellt kontoutdrag från din bank/dina banker.
  • Föregående års inkomstdeklaration inklusive specifikation och senaste slutskattsedel. Obs text: Det är viktigt att du bifogar föregående års inkomstdeklaration, inte tidigare år. (Om du ansöker bidrag för år 2023 ska du bifoga inkomstdeklaration för år 2022. Avvakta med din ansökan tills du fått deklarationen.)
  • Aktuell månadsinkomst. (T.ex. Lönespecifikation, a-kassa, aktivitetsstöd, sjukpenning, sjukersättning, aktivitetsersättning, pension, AFA, Alecta, vårdbidrag, barnpension, beslut bostadsbidrag, bostadstillägg, ev. annan inkomst.)
  • Dina utgifter. (T.ex. Hyresspecifikation/boendekostnad, vid ägande av bostadsrätt/fastighet.)
  • Aktuellt värde och avisering på lån, barnomsorg, hemtjänst, fackavgift, a-kassa och avbetalning på skulder per månad.