En mötesplats för alla Stockholms företagare och entreprenörer

Stockholms Borgerskap är ett medlemsnätverk för företagare och entreprenörer i Stockholm. Med cirka 2800 medlemmar som sträcker sig i åldrarna 30 till 99 år, inom 17 olika burskapsklasser formar vi Stockholms bredaste entreprenörsnätverk. I vårt nätverk ryms allt från tech-entreprenörer till trähandlare.    

Vi erbjuder våra medlemmar:

Vem kan bli Borgare?

Du är eller har varit företagare och entreprenör i Stockholm.

  • Du bedriver/har bedrivit en näringsverksamhet i Stockholm
  • Du har varit verksam i minst fem år
  • Du har rekommendation från två befintliga medlemmar
  • Du har svenskt medborgarskap

Vi välkomnar nya Borgare under våren och hösten, för att ansöka om ett burskap behöver du uppfylla kriterierna ovan. Medlemsavgiften för att bli Borgare är en engångsavgift på 11 000 kr.

Ansök om burskap > Se vilken burskapsklass du tillhör > 

Frågor och svar medlem

Kontakt medlem