Sedan Stockholms Borgerskap 1724 slog upp portarna till boendet Enkehuset har generösa gåvor, donationer och volontärinsatser varit en solid grund för vår omsorgsverksamhet. Varje bidrag gör skillnad.

Vårt uppdrag att hjälpa våra medmänniskor och värna om våra traditioner. Utan generösa donationer hade vi inte existerat idag och vi är tacksamma för alla gåvor – stora som små.

När vi öppnade vårt första hem för änkor efter borgare fanns det inga sociala skyddsnät i form pension eller äldreomsorg. Våra fattigboenden kom därför att spela en viktig roll för Borgerskapets och stadens gamla, sjuka och utsatta. Alla generösa gåvor har sedan dess haft avgörande betydelse för vår verksamhet.

Det är donationer som möjliggör att vi kan sätta guldkant på vardagen för våra äldre. Det är också donationer som har bidragit till den uppskattade trädgården vid vårt äldreboende och hörslingan inne i matsalen, ett viktigt hjälpmedel för dem som har hörapparat.

Vill du stödja äldreomsorg, sjöfartskultur eller ungt entreprenörskap?

Du som vill kan specificera vilken verksamhet inom organisationen du vill stödja; äldreomsorgen, främjandet av sjöfartskultur eller unga studerande och entreprenörer. Ange det i så fall i gåvoblanketten.

Om du inte anger något specifikt ändamål fördelar vi själva medlen.

Hylla nära och kära med en gåva

Vill du hylla någon i samband med exempelvis en högtidsdag kan du ge ett bidrag i hans eller hennes namn. Vi skickar då ett hyllningskort till angiven adress. Det går också bra att skänka en minneshyllning.

Blanketter i PDF-format finns längre ner på sidan.

Donera din aktieutdelning

Du kan donera din aktieutdelning utan att det leder till någon skattebelastning för vare sig givare eller mottagare, givet att det sker innan utdelningen är beslutad. Detta sker genom inbetalning på vårt bankgiro.

Bankgiro Borgerskapets Enkehus och Gubbhus: 5881-5895

Testamente

Den som vill donera sina tillgångar, eller en del av dem, efter sin bortgång kan testamentera kvarlåtenskapen. Eftersom testamenten är en rättslig handling med strikta formkrav råder vi dig att kontakta en jurist, bank eller annan sakkunnig.

Bankgiro Borgerskapets Enkehus och Gubbhus: 5881-5895

Borgargåvan

Borgargåvan har delats ut sedan 1923 till personer i behov av ett tillfälligt tillskott till hushållskassan. Stöd Borgargåvan genom att bli medlem. Du blir medlem genom att betala medlemsavgiften på 500 kronor.

Årsmötet den 26 mars 2020 i Börshuset är inställt. Vi återkommer med nytt datum så snart det är möjligt.
Separat inbjudan till årsmötet skickas ut till medlemmarna.

Bankgiro Borgargåvan: 5663-9875

Blanketter skickas till:
Stockholms Borgerskap
Högalidsgatan 26-28
117 30 Stockholm

Kontaktperson
Ulrika Alm
Ekonomiavdelning
Telefon: 08 – 720 89 05
E-post: ulrika.alm@borgerskapet.se