Bidrag av Borgare, för Borgare

Borgerskapet har under lång tid stöttat människor i vårt samhälle som är i behov av ekonomiskt stöd. Det är tack vare donationer och testamenterade gåvor som Borgerskapet kan dela ut bidrag till de som behöver det allra mest.

Se hur du kan stödja Borgerskapet

Vem kan söka bidrag?

För att söka ekonomiska bidrag som privatperson behöver du uppfylla nedstående kriterier:

  • Du är skriven i Stockholms län.
  • Din taxerade årsinkomst överstiger inte fyra prisbasbelopp. (På Statiska centralbyrån kan du se gällande prisbasbelopp. Multiplicera föregående års prisbasbelopp med fyra.)
  • Du har ingen förmögenhet eller bostad som överstiger ett prisbasbelopp. I prövningen görs en helhetsbedömning av dig och ditt hushålls totala inkomster och tillgångar. Om du bor med make/maka, sambo, inneboende eller barn med inkomst görs en prövning på deras ekonomi.

Du behöver lämna:

  • Årsbesked/aktuellt kontoutdrag från din bank/banker.
  • Föregående års inkomstdeklaration inklusive specifikation och senaste slutskattsedel. Det är viktigt att du bifogar föregående års inkomstdeklaration, inte tidigare år. Avvakta med din ansökan tills du fått deklarationen.
  • Aktuell månadsinkomst. T.ex. Lönespecifikation, a-kassa, aktivitetsstöd, sjukpenning, sjukersättning, aktivitetsersättning, pension, AFA, Alecta, vårdbidrag, barnpension, beslut bostadsbidrag, bostadstillägg, ev. annan inkomst.
  • Dina utgifter. T.ex. Hyresspecifikation/boendekostnad, vid ägande av bostadsrätt/fastighet.
  • Bifoga aktuellt värde och avisering på lån, barnomsorg, hemtjänst, fackavgift, a-kassa, avbetalning på skulder per månad.

Vilka bidrag kan man söka?

Borgerskapet delar ut bidrag i sammarbete med olika stiftelser nedan kan du se och läsa mer om de bidrag som delas ut.

Villkor och kriterier

Kontakta oss

Vi gör vårt bästa för att besvara dina frågor och funderingar.

ulrika.alm@borgerskapet.se