Burskapsklasserna har spelat en avgörande roll för de som var en del av Stockholms tidiga näringsliv. Idag har de betydelse när du ansöker om medlemskap i Stockholms Borgerskap.

Mycket går man säga om de gamla slotten men de var inte underhållningsfria. Murare, snickare och gjutare var några av de hantverkare som bosatte sig runt slottet för att arbeta för kungen. Dessa hantverkare kom att organisera sig för att dels skydda sitt egna skrås status men också för att hantera frågor som rörde stadens näringsliv. De som inte vunnit burskap i Stockholms Borgerskap fick inte bedriva handel i Stockholm. Som exempel kunde hantverkarna, utan burskap i Stockholms Borgerskap, 1664 börja handla i städerna, mot en avgift och med villkoret att man högst tre år efter handelsstart sökte burskap. Innan dess var det enbart burskapsägande borgarna som fick bedriva handel i staden. Organiseringen av skråna gav alltså makt och inflytande över staden. 

Det var ur skråorganiseringen som Stockholm Borgerskap formaliserades 1619. Skrån kom att i Borgerskapet bli klasser, burskapsklasser. Det var De Femtio Äldste, Stockholms Borgerskaps överstyrelse, som förde talan gentemot kungen och andra intressenter. De Femtio Äldste var en grupp visa män, ja på den tiden var det alltid män, som i sin sammansättning speglade klasserna i Borgerskapet. Under årens lopp har antalet yrken i samhället blivit allt fler vilket gjort att det idag är 17 klasser i Stockholms Borgerskap.

De burskapsägande borgarna byggde staden, det finns många tidigare medlemmar i Stockholms Borgerskap vi har att tacka. Borgarna grundade exempelvis brandkontoret i Stockholm. Det var vanligt att hus och andra byggnader brann, Borgerskapet såg behovet av en samlad kraft som kunde motverka förstörelsen. Borgarna och Borgerskapet var en föregångare till kommunen, Stockholms näringsliv och till många av de kulturinstitutioner som finns idag. Det var faktiskt bara borgarna som betalade skatt. Adeln och prästeståndet avstod och fick därmed inget kommunalpolitiskt inflytande. Tack vare Borgerskapet kontribution till staden gav kungen uppmuntrande gåvor till Borgerskapet som exempelvis när Enkehuset startades.

Varför behöver man som ny medlem i Stockholms Borgerskap ha två referenser?
Självklart finns svaret i historien. När en ny medlem antogs under 1600- och 1700-talen behövdes två personer som kunde säkra dennes skattskyldighet.