Borgerskapet mot framtiden

I Stockholms Borgerskaps överstyrelse, De Femtio Äldste, sitter borgare från alla 17 klasser. Alla med olika erfarenheter och expertområden. Här presenterar vi några av De Femtio Äldste – och ordförande Johan Piehl.

Text: Mari Janson
Foto: David Thunander

Johan Piehl är ordförande i Stockholms Borgerskaps överstyrelse, De Femtio Äldste, vars historia går ända tillbaka till 1619 då man formaliserades. På den tiden hade man stor makt över Stockholm.
– I dag är De Femtio Äldstes uppgifter att bevilja burskap – medlemskap – och utse styrelser till Stiftelsen Stockholms Borgerskaps Enkehus och Gubbhus och föreslå styrelse till Stockholms Borgargille, säger Johan Piehl.
– Vi utser också revisorer för alla anknutna verksamheter inom Stockholms Borgerskap.

De Femtio Äldste träffas några gånger om året i Börshuset i Gamla stan, som också det har en imponerande historia. Det byggdes av Stockholms Borgerskap och invigdes av Gustav III 1776. Först och främst var det tänkt som en plats där man handlade i råvaror som trä, kol och koks, men också som en festlokal till kungafamiljen – de hade ju nära hem. På övervåningen finns den sammanträdeslokal som Borgerskapet har kvar.
– Vid alla sammanträden får vi också allmän information om alla olika verksamheter via Borgerskapets VD, berättar Johan Piehl.

Johan Piehls kommersiella bakgrund är som grosshandlare. Familjen drev under många år ett grosshandelsföretag inom industriförnödenheter och luftkonditionering. I dag är det finansiella placeringar och fastigheter som upptar Johans tid.
– Uppdraget som ordförande, som i likhet med alla Borgerskapets styrelser är helt ideellt, är både att ha visioner och se till att alla delar av Borgerskapet går i så god takt som möjligt, berättar Johan.

Det arbetet görs till stora delar i det som kallas Presidiet.
– Modernt kan man se det som De Femtio Äldstes arbetsutskott. Medlemmar där är Ordföranden och vice Ordförande i De Femtio Äldste, Stockholms Grosshandelssocietet, Stiftelsen Stockholms Borgerskaps Enkehus och Gubbhus samt Stockholms Borgargille.

Johan Piehl har varit ordförande sedan 2007, då han tog över efter Jan Fredell. Johans familj har en tradition i Borgerskapet och har i flera generationer varit borgare och engagerade i olika styrelser. Och historien, ja den fortsätter då Johans barn fick burskap vid jubileet 2019.

Johan Piehls visioner är tydliga.
– Vi värnar förstås om våra historiska rötter, men måste samtidigt anpassa oss till samtiden. Om man tänker sig att Borgerskapet i dag är en fin Hauptbyrå vill jag addera ett modernt konstverk att hänga över byrån. Kombinationen kan bli väldigt bra. Att knyta ihop det gamla med det nya och dra nytta av bägge är något jag tror starkt på, säger Johan.

Johan Piehl vill också sätta ännu mer fokus på vad Borgerskapet kan göra för yngre entreprenörer.
– Svenskt välstånd bygger på företagare – och på sikt kan dessa personer bli våra medlemmar. Kan vi hjälpa fler unga företagare att komma i gång så gynnar det både samhället och Borgerskapet som organisation. Detta gör att jag känner extra tillfredställelse över att våra barn nu har burskap.

Relaterade artiklar

Till nyhetsbiblioteket