Rivstart

Grosshandelssocietetens stipendium gav Claudia Olsson en viktig skjuts i starten.

Text: Elin Liljero-Eriksson
Foto: Elisabeth Ingvar


Claudia Olsson hade precis lanserat Swedish for Professionals – ett utbildningsbolag inom språk och interkulturell kompetens – när hon tilldelades Grosshandelssocietetens entreprenörsstipendium 2015.
– Stipendiet betydde mycket, inte minst för att det visade att personer såg potentialen i vår idé, minns hon.

Claudia upptäckte språkets kraft tidigt. Via sin mor, som flyttade från Polen till Sverige, hade hon upplevt hur svårt det kan vara att komma in i ett land när man inte kan språket. Efter flera år i Singapore hade hon också fått se ett land som aktivt arbetade med talangattraktion från hela världen.
– Jag såg potentialen i att vi i Sverige skulle kunna bygga världens mest attraktiva och välfungerande arbetsmarknad för internationell talang.

I dag, sju år efter att hon fick stipendiet tillsammans med sin medgrundare Kristina Persson, har Swedish for Professionals över hundra språkcoacher anställda. De har utbildat medarbetare på några av Sveriges snabbast växande bolag, med kunder som Spotify, Nasdaq och Northvolt.
– Vår modell för språkinlärning och kulturell introduktion på jobbet har varit så pass effektiv att våra kunder velat att vi utökar till andra språk. Vi håller även utbildningar i hur man effektivt arbetar på en multikulturell arbetsplats – både för internationella anställda och för svenskar som verkar i en alltmer global värld.

Stipendiet blev något mer än ett erkännande – det öppnade nya dörrar och möjligheter.
– Tusentals personer har lärt sig svenska genom vår metodik, likaså har våra språkcoacher utvecklat internationella nätverk via oss. Det är häftigt!

Numera verkar Claudia Olsson främst som styrelseordförande i bolaget, medan hon arbetar som vd för Stellar Capacity, ett utbildningsföretag för utveckling av organisationers och individers digitala färdigheter.

Vad är drivkraften?
– Förutom att faktiskt vilja göra skillnad, är det nog min nyfikenhet – att ständigt vilja lära mig nytt. Just nu läser jag exempelvis en Executive MBA på Wharton, en av världens främsta handelshögskolor, där jag får tillgång till toppmodern forskning och expertis inom finansiell förvaltning och strategiskt ledarskap som jag kan applicera inom våra tillväxtbolag. Vi står inför en tid med mycket förändring, framför allt givet utvecklingen inom artificiell intelligens – i det skapas nya möjligheter!

Claudia Olsson

Ålder: 39 år.
Bor: Stockholm.
Yrke: Utbildad civilingenjör och civilekonom, företagsledare och expert inom digitalisering och digital transformation samt grundare av bolagen Stellar Capacity och Swedish for Professionals.

Claudia Olssons 3 kvinnliga förebilder:

Anna Belfrage
Tillsammans med Erik Belfrage har Anna bidragit oerhört mycket till svenskt näringsliv genom att bygga broar mellan länder, företag och människor. Hon har stärkt Sveriges anseende och påverkan i världen.

Louise Julian Svanberg
Som vd för EF var hon med och byggde ett av världens mest framgångsrika utbildningsbolag. Hennes framtidsinriktade och innovativa ledarskap samt förmåga att transformera organisationer inspirerar.

Cecilia Malmström
Hon har förhandlat fram några av våra viktigaste frihandelsavtal och drivit ett intraprenörskap som stärkt Europas roll i världen. Som person är hon en varm och kvicktänkt ledare som får sin omgivning att tänka i nya banor.

Relaterade artiklar

Till nyhetsbiblioteket