”Paris är en oförglömlig upplevelse”

Tack vare stipendiet fick jag de finansiella möjligheterna som krävdes för att leva och bo i Paris, en dröm som äntligen gick i uppfyllelse. Jag är oerhört tacksam över min tid som utbytesstudent och har uppskattat varje ögonblick av resan med allt vad det innebär att flytta utomlands till en ny stad, ny skola och nya bekantskaper.

Jag vill inleda med att tacka Grosshandelssocietetem för det generösa stipendium som bidrog till en minnesvärd tid i Frankrike som utbytesstudent.

Jag befann mig under höstens termin som studerande på ESSEC Business School, beläget i förorten Cergy strax utanför Paris. Tack vare stipendiet fick jag de finansiella möjligheterna som krävdes för att leva och bo i Paris, en dröm som äntligen gick i uppfyllelse. Jag är oerhört tacksam över min tid som utbytesstudent och har uppskattat varje ögonblick av resan med allt vad det innebär att flytta utomlands till en ny stad, ny skola och nya bekantskaper, och tagit del av ovärderliga upplevelser där jag både utmanats och vuxit som individ.

Jag gavs möjligheten att inleda terminen på ESSEC fysiskt i skolan, men bytte eventuellt till att enbart ha digital undervisning. Trots att jag studerade hemifrån tar jag med mig många lärorika erfarenheter och insikter från skolgången, dels akademiskt, men även av att studera i en internationell miljö med människor från hela världen. Jag har fått många nya vänner utspridda på platser i världen genom grupparbeten, och kunde utbyta både kunskaper och synvinklar som gett mig nya perspektiv och en större förståelse för olika kulturer och omvärlden. Jag gavs även möjligheten att välja kurser själv under terminen och utnyttjade detta till att utveckla mitt kunnande inom områden jag finner väldigt intressanta för en framtida karriär. Mitt fokus var på områdena Finans & Management och mina favoritkurser var M&A och Private Equity, Digital Transformation, Innovation och Sustainable Finance.

Trots upptagande restriktioner i Frankrike och slutligen nedstängning av samhället fick jag både möjligheten att utforska Paris som stad, samt hann med en resa till det historiska området Champagne innan det roliga fick sitt slut. Jag fick i Champagne chansen att utöka mina kunskaper om dryckens egenskaper samt dess tillverkning – en oerhört intressant upplevelse för en gastronomiskt matintresserad person som jag. Trots att Paris som stad inte fick visa sin fulla potential blev jag minst sagt inte besviken. Dess livliga atmosfär, fantastiska arkitektur, charmiga stadsdelar, otroliga franska matscen, och slutligen det oändliga utbudet av konstmuseum gjorde mig förtrollad. De rådande omständigheterna medförde även andra positiva aspekter av min Paris-upplevelse, exempelvis gjorde den måttfulla turism att jag gavs möjlighet att utforska den kulturella aspekten av staden till större utsträckning, samt att jag fick känna mig som en riktigt Paris-bo bland lokalbefolkningen.

Min höst i Paris kommer för alltid vara en oförglömlig upplevelse. Jag är tacksam för att fått möjligheten att spendera denna tid utomlands trots rådande pandemi, de människor jag fått träffa, den akademiska kunskapen jag tar med, samt att fått uppleva denna fantastiska stad – mycket tack vare Grosshandlarnas bidrag. Ett enormt stort tack till er!

Bästa hälsningar,
Filippa Söderlind

Relaterade artiklar

Till nyhetsbiblioteket