Jag har inte ångrat mitt yrkesval en sekund

Linda utbildar sig till specialistsjuksköterska inom geriatrik, trivs på jobbet och vill vara med och utveckla vården.

Vad är det bästa med ditt jobb?
Jag har inte ångrat mitt yrkesval en sekund. Att få hjälpa medmänniskan och samarbeta med gästen, anhöriga och teamet är en ynnest. Vi arbetar för att skapa en livskvalité som är så bra som möjligt enligt personens egna förutsättningar.

Du utbildar dig till specialistsjuksköterska, berätta om det.
Jag har sedan höstterminen 2021 fått chansen att utbilda mig till specialistsjuksköterska inom geriatrik. Utbildningen fokuserar på att utveckla och bedriva personcentrerad, evidensbaserad och säker vård för äldre. I utbildningen ingår att utveckla team i det hälsofrämjande och rehabiliterande arbetet.

Jag hoppas att jag både under och efter min utbildning kan vara med i frågor som rör verksamhetsutveckling. Jag vill vara med att utveckla vården och få fler att förstå vikten av att arbeta med geriatrik.

Du har arbetat här i fyra år, hur trivs du?
Sedan 2018 har jag varit fastanställd på Borgerskapet, jag kan verkligen säga att det är med glädje i stegen jag kommer till min arbetsplats. Teamkänslan och målet att alla ska ha det så bra som möjligt gör att jag vill vara kvar på Borgerskapet. Alla hälsar på varandra och jag upplever att alla försöker göra det lille extra som enligt mig utmärker oss.

Relaterade artiklar

Till nyhetsbiblioteket