Vi bygger för framtiden

Borgerskapet har sedan århundranden bedrivit vård och omsorgsverksamhet och när omvärlden förändras anpassar vi oss till den. Vi har en tydlig vision för framtiden; att utveckla Kvarteret Borgerskapet i en av Stockholms mest dynamiska stadsdelar. Våra seniorboenden och vårt äldreboende bedrivs genom Stiftelsen Borgerskapets Enkehus och Gubbhus. På Högalid har vi tre byggnader; Borgarhemmet, Enkehuset och Rozeliahemmet. Idag erbjuds de flesta äldre behövande att bo kvar hemma med hemtjänst så länge som möjligt. Gästerna som flyttar till vårt äldreboende i Högalid på Södermalm är därför allt äldre och har större behov av vård än tidigare. Borgarhemmet byggdes 1908 för att erbjuda boende till borgare, alltså medlemmar i Stockholms Borgerskap. Byggnaden motsvarar inte längre de krav som ställs på bostäder idag inom omsorgsverksamhet. Den är helt enkelt inte ändamålsenlig för dagens vård och omsorg. Det har lett till ökade krav på anpassning av lokalerna.

Förändringar rörande äldreboendet

Borgarhemmet kommer därför att stängas för omsorgsverksamhet under våren 2016. Enkehuset och Rozeliahemmet kommer dock att fortsätta sin verksamhet med äldreomsorg. Ledningen för Borgerskapet har tillsammans med direktionen för Borgerskapets Enkehus och Gubbhus planerat för den kommande förändringen under de senaste åren. Vi har döpt projektet till ”Projekt Framtiden”; ett kvarter med seniora borgares behov och intressen i centrum. Det innebär nya hus vid Högalid och en total renovering av Borgarhemmet. På sikt kommer vårt bestånd av seniorlägenheter att fördubblas. Vi har nu initierat en ansökan om ändring av detaljplanen för att få bygglov för detta projekt.

Kvarteret Borgerskapet med fler seniorlägenheter

Samhällstrenderna visar att vi kommer ha ett ökat intresse för seniorboende och vi vill erbjuda borgarna ett utökat utbud av attraktiva seniorboenden med möjlighet till extra service. Äldreomsorgen ska vara ett naturligt komplement i vår verksamhet och byggs på tomten i anslutning till seniorbostäderna, allt för att kunna erbjuda en enklare övergång till äldrevård när så behövs. Projektet Framtidens Borgerskapskvarter kommer att vara en stor och viktig del av vår fortsatta verksamhet. Vi kommer fortlöpande att informera om projektets utveckling.  

DELA