Vi bygger för framtiden

Borgerskapets Enkehus och Gubbhus satsar på stadens seniorer. Nu har planerna för kvarteret runt Borgarhemmet i Högalid börjat ta ordentlig form.

Text: Mari Janson
Illustration: Koncept


Äntligen börjar projektet Kvarteret Yxan realiseras – och äntligen får vi se planerna. Vi befinner oss mitt bland renderade skisser över de tänkta fasaderna, planritningar för lägenheterna och en modell av området runt kyrkan och Borgarhemmet. Plus svartvita, hundra år gamla bilder av Högalid. De visar en helt annan stad, men redan där satte borgarna tydliga avtryck.

Den nya utställningen på Borgarhemmet över byggplanerna för Stockholms Borgerskaps helt nya kvarter har under hösten lockat grannar, politiker och borgare. Alla visningar har varit fullbokade.

– Gensvaret har faktiskt varit fantastiskt, säger Pia Clark, vd för Stockholms Borgerskap och ansvarig för projektet.

– Alla ledamöter i stadsbyggnadsnämnden har varit här och tittat. De har blivit imponerade av våra ritningar och många av dem har dessutom fått upp ögonen för vilka insatser Borgerskapet har gjort inom äldrevården i 300 år – och mer än 200 år på just den här platsen, fortsätter hon.

Borgarnytt träffar Pia Clark tillsammans med Bo Wintzell, konsult och projektledare för planprocessen. De tar en gemensam kaffepaus för att ge en lägesuppdatering om det framtida kvarteret.

Under hösten har de föreslagna planerna för Kvarteret Yxan varit på samråd. Stadsbyggnadskontoret har alltså offentliggjort förslaget och fram till den 23 november har diverse remissinstanser som skönhetsråd, länsstyrelsen och grannar fått komma med synpunkter.

– Förslaget som är på samråd visar de nya byggnaderna och hur de är tänka att se ut, men under samrådet finns möjligheten att ta del av utredningar. De visar exempelvis på hur regnvatten ska tas om hand, dagsljus- och bullerstudier, och hur kulturmiljön påverkas och omhändertas, säger Bo Wintzell.

Det är flera steg kvar tills bygglovet är beviljat och byggrätten finns på plats.

– Arbetet med att få en ny detaljplan för kvarteret är det första steget mot ett bygglov. Samrådet är en del av den processen där en större skara intressenter ges möjligheter att framföra sina olika åsikter, som sedan värderas och vägs mot varandra, säger Bo Wintzell

Det som ligger på förslag är 177 nya seniorlägenheter och ett nytt vård- och omsorgsboende. Det ersätter Enkehuset som tyvärr har nått sin gräns och inte kan utvecklas efter framtidens behov. Gatorna får levande bottenvåningar med utrymmen för restauranger, kaféer, butiksytor och träd i stället för de mörka väggar som nu utgör fonden mot Heleneborgsgatan och Varvsgatan. Tanken är att det nya kvarteret ska bli ett lyft för hela området – ja, till och med för humlorna som lättare ska kunna flyga från Högalidskyrkan till Skinnarviksparken.

– Målet är att koppla ihop oss med framtidens människor, säger Pia. Vi har funderat otroligt mycket på vad en citymänniska vill ha i framtiden. Hur kommer människor att vilja bo? Vilka är behoven?

Andelen stockholmare över 55 år förväntas öka med mer än 50 procent till 2040. Klart är att många kommer att vilja stanna kvar i innerstaden och att bristen på både seniorlägenheter och vård- och omsorgsboenden kommer att öka dramatiskt.

– Mycket handlar om tillgänglighet, säger Bo Wintzell. Bostäder som är lättillgängliga genom en god planering, och att staden, med allt vad den har att erbjuda av kultur och service, är tillgänglig för dem som bor här.

Pia håller med.

– God hälsa handlar om relationer, att vara med i en gemenskap och att inspireras till aktiviteter. Och bara för att man blir äldre avtar inte kärleken till stan eller lusten att ta del av nöjesutbudet. Det är en stor fördel att ha nära till aktiviteter, restauranger och hälsa.

– Med Kvarteret Yxan vill vi skapa förutsättningarna för människor att vara sig själva och ha staden tillgänglig, fortsätter Pia Clark.

I det nya kvarteret byggs många funktioner in för service, gemenskap och aktiviteter. Men det är inte detaljstyrt. Alla lokaler är flexibla och kan förändras över tid.

– Det är jätteviktigt att området inte blir för homogent. Det får inte bli bara en viss typ av människor som bor här. Alla måste kunna vara sig själva. Ska det vara spellokal, spa eller gym i Borgarhemmets källare – det får tiden utvisa!

– Du använder ibland ordet ’klubb’ om det nya boendet, flikar Bo Wintzell in.

– Jag ser det lite så, nickar Pia Clark. Vi ger förutsättningarna men klubben byggs av medlemmarna som är med i den.

De berättar om snedfördelningen av kvadratmeter i innerstaden. Barnfamiljer tränger ihop sig i mindre lägenheter medan äldre bor kvar i större våningar. Av de nya lägenheterna i Yxan kommer de flesta att vara treor, en del tvåor och fyror och några enstaka ettor och femmor.

– Här kommer det att finnas övernattningslägenheter, mötesrum och bra möjligheter till förvaring, säger Bo Wintzell. Så man behöver inte ha alla de där rummen själv.

– Och varför inte lånekajaker, undrar Pia. Det är bara några meter ner till Riddarfjärden!

En sak som har väckt mångas intresse under visningarna av utställningen är hur husen ser ut. Tillsammans med Cecilia Clase och arkitektbyrån Koncept har man tagit höjd för ett område som är lika vackert som praktiskt. Stilen är klassisk, utan att vara en pastisch. Fina fönster och franska eller rymliga balkonger.

– Det är en nytolkning av den gamla stenstadens estetik, säger Pia Clark. Skalan är mänsklig och följer staden och topografin. Jag tror att kvarteret kommer att kännas som ett naturligt tillägg här i Högalid.

I den bästa av världar skulle Kvarteret Yxan kunna stå inflyttningsklart 2027. Det är dock komplicerat att bygga i Stockholms innerstad och självklart följs den demokratiska processen.

Intressant i frågan är också att Stockholms Borgerskaps seniorfastigheter blir fler på andra håll. I slutet av oktober förvärvades en 1920-talsfastighet på Skeppargatan på Östermalm.

– Och rent allmänt vill vi inom den närmsta framtiden åtgärda den tekniska skulden i alla våra fastigheter, säger Pia Clark. Se till så att alla seniorboenden har samma tillgänglighet och tekniska standard. Planen är att Borgerskapet ska ha över 500 seniorlägenheter.

– Vi bygger för framtiden. På riktigt.

Text: Mari Janson
Illustration: Koncept

Relaterade artiklar

Till nyhetsbiblioteket